KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
achamillai achamillai Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy rAgamAlika
ANDonru pirandAl Bharatha Desam Rukmini Ramani brindAvana sArangA
Ayiram deivangaL Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy dEsh
bAratha dEsamentru peyar Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy mAndu
BhArata mAtA Bharatha Desam Papanasam Shivan nata bhairavi
bhArata nATTin makkaL Bharatha Desam Rukmini Ramani valaji
BhArata puNya bhUmi Bharatha Desam Papanasam Shivan kunthaLa varALi
bhArata samudAyam vAzhgavE Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy thilang
bhAratha mAthA ninakku vandana Bharatha Desam Chittur S Subramanian mOhanam
bhAratham entE nAdANe Bharatha Desam Chittur S Subramanian hindusthAn kApi
BhUmiyil mAniDa (kaNNigaL) Bharatha Desam Papanasam Shivan sindhu bhairavi
DEsha sEvai Bharatha Desam Papanasam Shivan mAndu
enna puNNiyam seydEnO Bharatha Desam Periyasami Thooran dEshyaranjani
enthaiya munthaiyar Ayiram Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy kuRinji
entru thaNiyum intha Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy kuRinji
ettanai mahAngaL Bharatha Desam Nadopasana Srinivasan shanmukhapriya
jana gaNa mana Bharatha Desam Rabindranath Tagore kalyANi
jayathi bhArathAmbike Bharatha Desam Dr.B. Sindhu yaman kalyANi languages-available
manathil uRuthi vENdum Bharatha Desam Mahakavi Subramania Bharathy AbEri
mAnilam vAzhvuravE Bharatha Desam N.S.Chidambaram bEgada