Composer Papanasam Shivan Deity Bharatha Desam Bharatha Desam
Keerthana DEsha sEvai Language Tamil
Raga mAndu Thala Adi
LYRICS SECTION