Composer Rukmini Ramani Deity Bharatha Desam Bharatha Desam
Keerthana bhArata nATTin makkaL Language Tamil
Raga valaji Thala Adi
LYRICS SECTION