Composer Papanasam Shivan Deity Bharatha Desam Bharatha Desam
Keerthana BhArata mAtA Language Tamil
Raga nata bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION