KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
advaithAmrutha sAra Guru - Mahaperiyav C.S.Radhakrishnan madhyamAvathi languages-available
akshaya karunai kaattum kanchi Guru - Mahaperiyav Other karNa ranjani
anaithum arindha gurunAtha Guru - Mahaperiyav Anand Vasudevan varALi
AnandavAhEna ativAhi sOham Guru - Mahaperiyav Veena Shivaramaiah Ananda bhairavi
anusha mahOthsthavam kondAduvO Guru - Mahaperiyav Anand Vasudevan thOdi
anusha malar poothathu thZzhi Guru - Mahaperiyav Anand Vasudevan kamAs
anushathil avatharitha Guru - Mahaperiyav Sughandhisri Krishnamoorthi saraswathi
apAra karuNA sindhum Guru - Mahaperiyav Jayendra saraswathi swamigal rAgamAlika
aruLE tharuvAr guru entrum Guru - Mahaperiyav Chittur S Subramanian hamsavinOdini
bhajare GurunAtham mAnasa Guru - Mahaperiyav Jayendra saraswathi swamigal hindusthAn kApi
candrashEkharEndra yatIndram Guru - Mahaperiyav Indira Natesan thOdi
chandra sEkhara indra saraswat Guru - Mahaperiyav Chittur S Subramanian thilang languages-available
chandrasEkhara indra saraswath Guru - Mahaperiyav Chittur S Subramanian thilang languages-available
chandrasEkhara krupAnidhE Guru - Mahaperiyav Atma K Venkataraman (K. R. AtmanA sankarAbharaNam
chandrasEkhara saraswathiyE sa Guru - Mahaperiyav Maharajapuram Santhanam hindOLam
chandrasEkhara yathIndra varad Guru - Mahaperiyav Jayendra saraswathi swamigal sindhu bhairavi
chandrasEkharam AshrayE Guru - Mahaperiyav V.Raghavan keeravANi
chandrasEkharEndra dEsikam Guru - Mahaperiyav S.Ramanathan.Dr. saraswathi
Chandrasekharendra Saraswathim Guru - Mahaperiyav Ambattur Sri.P.K. Rajagopala Iye chakravAkam
CharaNam SharaNam Shankara Gur Guru - Mahaperiyav Mala Gangadharan sumanEsa ranjani