Composer C.S.Radhakrishnan Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Viruthams advaithAmrutha sAra Language Sanskrit
Raga madhyamAvathi Thala ---
AUDIOS