Composer Ambattur Sri.P.K. Rajagopala Iyer Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Keerthana Chandrasekharendra Saraswathim Language Sanskrit
Raga chakravAkam Thala chathusra Eka
LYRICS SECTION