composer-list
Courtesy Dr.C.S.Radhakrishnan, HOD Sanskrit, Pondicherry University THYAGARAJA
SWAMIGAL
SHYAMA
SASTRY
MUTHUSWAMY
DIKSHITHAR
PERIOD 1767 - 1847 1762 - 1827 1776 - 1835
PLACE Thiruvaiyaru Thiruvarur Thiruvaiyaru
TOTAL NO. OF COMPOSITIONS (APPROX) 24000 400 508
NO.OF COMPOSITIONS LISTED IN THIS SITE 780 71 504
NO.OF COMPOSITIONS WITH LYRICS UPLOADED IN THIS SITE 780 71 504
MUDRA Thyagaraja Shyamakrishna Guruguha