KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
daNDini shrI N/A Harikesanallur Muthiah Bhagavahar sAlaga bhairavi
kOlamayil Erum kumaranai kaNDA Muruga N.S.Chidambaram sAlaga bhairavi
padhavi nI Rama Thyagaraja Swamigal sAlaga bhairavi
parigaL nariyAgi God D.Pattammal sAlaga bhairavi
sangitha shAsthra Rama Thyagaraja Swamigal sAlaga bhairavi
shrIkaNTha dayAnidhE N/A Harikesanallur Muthiah Bhagavahar sAlaga bhairavi
Thayin manikkodi Bharatha Desam Papanasam Shivan sAlaga bhairavi
thungA tIravirAjam bhajamana Guru - RaghavEndra Kamalesha Vittaladasa sAlaga bhairavi languages-available
tyAgarAjEna Siva Muthuswamy Dikshithar sAlaga bhairavi
unnai maravAmal God Vedanayagam Pillai sAlaga bhairavi
varalakshmI nIyE vandaruLvAyE Amba - Mahalakshmi Papanasam Shivan sAlaga bhairavi