KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
akhilANDa kOTi Amba Indira Natesan kunthaLa varALi
AmalE amarargaL Amba Papanasam Shivan kunthaLa varALi
anjEl anjEl Muruga Mayuram Viswanatha Sastri kunthaLa varALi
ataDE parabrahmam ataDE lOka Narayana Annamacharya kunthaLa varALi
Bhadra Saila rAja Rama Badrachala Ramadas kunthaLa varALi
BhArata puNya bhUmi Bharatha Desam Papanasam Shivan kunthaLa varALi
bhOgIndra ShAyinam purukucalad N/A Swathi Thirunal kunthaLa varALi
chenthanE sadhA Rama Thyagaraja Swamigal kunthaLa varALi
cirparanE haranE N/A Mayuram Viswanatha Sastri kunthaLa varALi
DayajUdavaiyya Krishna Ravikiran kunthaLa varALi
Enna kadehayisuvathu Nama vaibhavam Purandara Dasa kunthaLa varALi
idaya kadavai N/A Suddhananda Bharati kunthaLa varALi
kaal maari aaDiya Siva Andavan Picchai kunthaLa varALi
kalinarulaku mahimalu Rama Thyagaraja Swamigal kunthaLa varALi
Kandavarku Kanavilum Siva Swarna Venkatesa Dikshithar kunthaLa varALi
Kanindharul purindhida manam i N/A D.Pattammal kunthaLa varALi
Kanindharulpurindhida manam va N/A D.Pattammal kunthaLa varALi
kannan vandhan Krishna Jaya Rajamani kunthaLa varALi
kunjara mukha sOdarA kumara Muruga Mangalam Ganapathy kunthaLa varALi
kuvalaya daLa nayanE Amba Dr.C.S.Venkitaramanan kunthaLa varALi