Composer Purandara Dasa Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana Enna kadehayisuvathu Language Kannada
Raga kunthaLa varALi Thala khanda chAppu