Composer Dr.C.S.Venkitaramanan Deity Guru - Chittur Dr.Seshadri Guru - Chittur Dr.Seshadri
Keerthana guru charaNam smarAmi Language Tamil
Raga sankarAbharaNam Thala Adi
LYRICS SECTION
AUDIOS