Composer Mangalam Ganapathy Deity Navagraha Navagraha
Keerthana namAmyaham navagraha Language Sanskrit
Raga bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION