srI rAma nAma        Papanasam Shivan        Atana