charaNa kamala gaLa        Meenakshi sutha        sankarAbharaNam