jaya jaya sankara jagadeesara harE        Chittur S Subramania        mukhAri