NAME EVENT VENUE DATE Audio LIKES
bhajan part 1 Nama Sankeerthanam Ramachandrans residence 02-06-2018
bhajan part 2 Nama Sankeerthanam Ramachandrans residence 02-06-2018
bhajan part 3 Nama Sankeerthanam Ramachandrans residence 02-06-2018
bhajan part 4 Nama Sankeerthanam Ramachandrans residence 02-06-2018
Dakshinamurthy Sloka Siva sampardaya divyanama bhajana Kalyan Nagar Association Hall, West Circular Road, Mandaveli 23-07-2016 7
Parvai ontre pOthume Siva sampardaya divyanama bhajana Kalyan Nagar Association Hall, West Circular Road, Mandaveli 23-07-2016 5
Prabho gurunatha Siva sampardaya divyanama bhajana Kalyan Nagar Association Hall, West Circular Road, Mandaveli 23-07-2016 3
Bilahari Ashtapadi virutham Ashtapadi & Divyanamam Bhajana madom, Thekkegramam, Chittur 28-05-2016 3
Krishna Krishna yaduvara Krishna Ashtapadi & Divyanamam Bhajana madom, Thekkegramam, Chittur 28-05-2016 13
Gowri thaye sankara jaye Ashtapadi & Divyanamam Bhajana madom, Thekkegramam, Chittur 28-05-2016