09-02-2020
Veeramanikanta
Srirudram Hall - Malleswaram - Ban..
09-02-2020
Santha pathachi joda
Srirudram Hall - Malleswaram - Ban..
08-11-2019
nAdamAi jnAnAnanda
Sultan Tower - Abu Dhabi..
07-11-2019
sathguru natham - vasantha raga keerthana
Chitra & Satishs Residence - Dubai..
07-11-2019
Radhikas introduction speech
Chitra & Satishs Residence - Dubai..
07-11-2019
sathguru vanchuni - abhang
Chitra & Satishs Residence - Dubai..
07-04-2019
Kalyana rama raghurama rama
Seetharama Mandir - Bangalore..
06-04-2019
Charanaraja mahima
Seetharama Mandir - Bangalore..
06-04-2019
Murugan Virutham
Seetharama Mandir - Bangalore..
17-03-2019
Ehi mangalam vaidehi mangalam
Vijaya Nagar - Velachery - Chennai..
09-03-2019
Govinda Sathguro
Sidhi Vinayakar Temple, Coimbatore..
07-03-2019
Dakshinamurthy dhyanam
Rugmini Regency Kalyana Mantapam..
01-03-2019
Siva baktha santha - Abhang
Meera & Subramanians residence - O..
26-01-2019
siva sankara karunakara - namavali
Siva Vishnu pravachana mantapa-Heb..
22-09-2018
Namasankeerthanam
Meera & Subramanians residence - O..
05-08-2018
Geetha Gangeyam Ashtapadi 1
Ganapathi Sachidananda Asramam - ..
02-06-2018
yahi mAdhava yAhi kEsava - Ashtapadi
Mathangi Ramachandrans residence -..
02-06-2018
thanthayum thAyumAna kanthanE
Mathangi Ramachandrans residence -..
02-06-2018
vraja rAja nandana - namavali
Mathangi Ramachandrans residence -..
02-06-2018
yathgopi vadanendu - geetha govinda sloka
Mathangi Ramachandrans residence -..
18-02-2018
Namasankeerthanam
Uttara Guruvayurappan Temple - Nan..
23-07-2016
Dakshinamurthy Sloka
Kalyan Nagar Association - Mandave..
23-07-2016
Parvai ontre pOthume
Kalyan Nagar Association - Mandave..
23-07-2016
Prabho gurunatha
Kalyan Nagar Association - Mandave..
28-05-2016
Bilahari Ashtapadi virutham
Bhajanamadom - Chittur - Palakkad..
28-05-2016
Krishna Krishna yaduvara Krishna
Bhajanamadom - Chittur - Palakkad..
28-05-2016
Gowri thaye sankara jaye
Bhajanamadom - Chittur - Palakkad..
01-02-2015
Meenakshi kalyanam Part 1
Siva Vishnu pravachana mantapa-Heb..
01-02-2015
Meenakshi kalyanam Part 2
Siva Vishnu pravachana mantapa-Heb..
31-01-2015
Divyanama sankeerthanam
Siva Vishnu pravachana mantapa-Heb..