Namasankeerthanam  (7) at Ganapathy Sachidananda Asramam - Mysore Event Name :   Namasankeerthanam
Venue :   Ganapathy Sachidananda Asramam - Mysore
on 07-08-2022   

Radhakalyanam  (24) at Ramaneeyam Magnum Event Name :   Radhakalyanam
Venue :   Ramaneeyam Magnum
on 26-06-2022   

Geetha Govindam  (2) at Ramaneeyam Magnum Event Name :   Geetha Govindam
Venue :   Ramaneeyam Magnum
on 25-06-2022   

Radhakalyanam  (9) at Bhajanamadom - Chittur - Palakkad Event Name :   Radhakalyanam
Venue :   Bhajanamadom - Chittur - Palakkad
on 12-06-2022   

Namasankeerthanam  (2) at Murugan Temple, Kalpathi, Palakkad Event Name :   Namasankeerthanam
Venue :   Murugan Temple, Kalpathi, Palakkad
on 11-06-2022   

Namasankeertthanam  (7) at Sri Navaneetha Krishna Bhajana madom - Nallep Event Name :   Namasankeertthanam
Venue :   Sri Navaneetha Krishna Bhajana madom - Nallep
on 31-05-2022   

Meenakshi Sundareswarar Kalyanam  (5) at Siva Vishnu pravachana mantapa-Hebbal-Bangalo Event Name :   Meenakshi Sundareswarar Kalyanam
Venue :   Siva Vishnu pravachana mantapa-Hebbal-Bangalo
on 08-05-2022   

Namasankeerthanam  (8) at Kanjangad Asramam, Padappai Event Name :   Namasankeerthanam
Venue :   Kanjangad Asramam, Padappai
on 24-10-2021   

Purattasi divnayamam - 1  (1) at Lalitha & Viswanathans residence - Velachery Event Name :   Purattasi divnayamam - 1
Venue :   Lalitha & Viswanathans residence - Velachery
on 18-09-2021   

Radha Kalyanam  (13) at Shree Varasiddhi Vinayakar-Mahalakshmi Kovil Event Name :   Radha Kalyanam
Venue :   Shree Varasiddhi Vinayakar-Mahalakshmi Kovil
on 15-03-2020    (4)

Guru matam yatra  (10) at Vittal Vihar Event Name :   Guru matam yatra
Venue :   Vittal Vihar
on 29-02-2020    (2)

Meenakshi Kalyanam  (5) at Srirudram Hall - Malleswaram - Bangalore Event Name :   Meenakshi Kalyanam
Venue :   Srirudram Hall - Malleswaram - Bangalore
on 09-02-2020    (2)

Siva Ashtapadi - Geetha Sundaram  (7) at Srirudram Hall - Malleswaram - Bangalore Event Name :   Siva Ashtapadi - Geetha Sundaram
Venue :   Srirudram Hall - Malleswaram - Bangalore
on 08-02-2020    (1)

Namasankeerthanam  (15) at Swathi & Arvinds residence - Palakkad Event Name :   Namasankeerthanam
Venue :   Swathi & Arvinds residence - Palakkad
on 02-02-2020    (1)

Namasankeerthanam  (9) at Sri Dharmasastha Temple - Mangalam Event Name :   Namasankeerthanam
Venue :   Sri Dharmasastha Temple - Mangalam
on 01-02-2020    (1)