KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
annai Sai mAthA Guru - Sathya Sai ThiruvAlangAdu R Gangadharan madhyamAvathi languages-available
annai Sri Sathya Sai Guru - Sathya Sai ThiruvAlangAdu R Gangadharan bEgada languages-available
anpe uruvai vantha paramporule Guru - Sathya Sai Chittur S Subramanian mOhanam
bhagavAnai ninaindu pADa Guru - Sathya Sai Chengalpattu Ranganathan darbAri kAnada
Bhaja Bhajare Manuja Parantham Guru - Sathya Sai Mayuram Viswanatha Sastri rEvathi
bhuviyOr pugazhum dEvA Guru - Sathya Sai Mangalam Ganapathy behAg
charaNa sEvanam Guru - Sathya Sai Vasanthalakshmi.Dr Arabhi
Chitravathi theera vAsi Guru - Sathya Sai Mala Gangadharan ahir bhairav
darsana dIjo sai hamko Guru - Sathya Sai Chittur S Subramanian valaji
eppaDi ennagam pugundAyO. Guru - Sathya Sai Ambujam Krishna nAttakkurunji
ethirkala bharathathai Guru - Sathya Sai Chittur S Subramanian paras
janani Sai Guru - Sathya Sai Ra Ganapathi pUrvikalyANi
Janma dhinam KondAduvOm Guru - Sathya Sai ThiruvAlangAdu R Gangadharan rAgamAlika languages-available
KaiviDa mAttAn Sathya SAyeesha Guru - Sathya Sai Mala Gangadharan valaji
kaliyuga avathAri Guru - Sathya Sai Vasanthalakshmi.Dr thOdi
leelAnAtaka Sai Guru - Sathya Sai Ra Ganapathi kuRinji
manathinai kOvilAkki Guru - Sathya Sai Chittur S Subramanian bowLi
maNNil uditta thArakamE Guru - Sathya Sai Mangalam Ganapathy rEvathi
munthai piraviyil nan seytha Guru - Sathya Sai Chittur S Subramanian kAmbhOji
muzhudhai Unarndhavar yaro Guru - Sathya Sai Atma K Venkataraman (K. R. AtmanA behAg