KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
AchAryam AshrayE Guru - AdiSanakara Ravikiran bilahari
Adhi sankaragurum Guru - AdiSanakara N.Krishnaswami suddha dhanyAsi
Adi sankaranai paNi manamE Guru - AdiSanakara Chittur S Subramanian sankarAbharaNam languages-available
adi sankaranin padamalar thana Guru - AdiSanakara Chittur S Subramanian nAsikAbhUshaNi languages-available
Adi shankarar Guru - AdiSanakara Periyasami Thooran pUrvikalyANi
Adisankara bhagavathpada stotr Guru - AdiSanakara Jayendra saraswathi swamigal Z---
bhajarE lOkagurum manUja Guru - AdiSanakara Bharati Tirtha Mahaswamigal AbEri
kAladi thOndriya porpadamE Guru - AdiSanakara Anand Vasudevan rAgamAlika
kAladi thOndriya sathguruvE Guru - AdiSanakara Chittur S Subramanian ranjani languages-available
samkuru sankarAchArya gurO Guru - AdiSanakara Chittur S Subramanian vasantha languages-available
sankara guro jaya Guru - AdiSanakara Other AbEri languages-available
sankarAcAryam bhaktamanOva Guru - AdiSanakara Subbarama Dikshitar sankarAbharaNam
sankarAchArya dEvam namAmyaham Guru - AdiSanakara Meenakshi sutha kalyANi
sankarAchArya gurO sathgurO Guru - AdiSanakara C.S.Radhakrishnan saraswathi
Sathguru nAtham sankarAchAryam Guru - AdiSanakara Chittur S Subramanian vasantha languages-available
shankarAcAryam bhajE Guru - AdiSanakara Dayananda Saraswati mOhanam
SrI Sankara guruvaram Guru - AdiSanakara Maha Vaidyanatha Iyer nAgaswarAvaLi languages-available
srI sankarAchArya varyam Guru - AdiSanakara Bharati Tirtha Mahaswamigal mAyAmaLavagowlai
srI shankarAchAryam bhajarE Guru - AdiSanakara Bharati Tirtha Mahaswamigal hamsAnandhi
thirukkumaranAi avatharithAr Guru - AdiSanakara Papanasam Shivan sankarAbharaNam