KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
Gokuladali N/A Purandara Dasa vasantha bhairavi
Govinda Govinda Narayana Ravikiran vasantha bhairavi
idu Enu naDate God Gokavi Anantadreesharu vasantha bhairavi
ittanai azhagu nAn God Neela Ramamurthy vasantha bhairavi
Neya Kathi Dayapari N/A Swarna Venkatesa Dikshithar vasantha bhairavi
nI daya rAda Rama Thyagaraja Swamigal vasantha bhairavi
prasanna vEnkaTESvaram Venkatesa Muthuswamy Dikshithar vasantha bhairavi
ramA ramaNa bhArama Rama Thyagaraja Swamigal vasantha bhairavi
umaiyoru bhAganE N/A Nadopasana Srinivasan vasantha bhairavi
vaikuNTha nAthanin N/A Nadopasana Srinivasan vasantha bhairavi