KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
inni mahimala vADe Narayana Annamacharya hindOLa vasantha
inni mahimala vADe Narayana Annamacharya hindOLa vasantha
jagaDapu chanavula Narayana Annamacharya hindOLa vasantha
pAdAravindamE Narayana Ambujam Krishna hindOLa vasantha
rA rA sitAramani N/A Rukmini Ramani hindOLa vasantha
rAra sIthA Rama Thyagaraja Swamigal hindOLa vasantha
santAna rAma svAminam Rama Muthuswamy Dikshithar hindOLa vasantha
shankaram sUkshhma Siva Harikesanallur Muthiah Bhagavahar hindOLa vasantha
valachi vachi God Thiruvarur Ramaswami Dikshitar hindOLa vasantha