KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
alai kadal Muruga Jaya Rajamani karnAtaka dEva gAn
ambA bhavAni AnandadAyini Amba Rukmini Ramani karnAtaka dEva gAn
ambA shAmbhavi Amba Neela Ramamurthy karnAtaka dEva gAn
ArArO ArirarO anbE Self Neela Ramamurthy karnAtaka dEva gAn
cinnak-kaiyai God Rajee Krishnan karnAtaka dEva gAn
Enta cheluvage N/A Purandara Dasa karnAtaka dEva gAn
kaNNan madura idhazhai Krishna Papanasam Shivan karnAtaka dEva gAn
kuraiyillA vAzhvu pera varam t Muruga Mangalam Ganapathy karnAtaka dEva gAn
manamE kanamum N/A Papanasam Shivan karnAtaka dEva gAn
maragatha mayil muruga Self Nagai N S Ramaswamy Iyer karnAtaka dEva gAn
pANDiyan kAmakkizhatti God D.Pattammal karnAtaka dEva gAn
pArAmal iruppEnO God Neela Ramamurthy karnAtaka dEva gAn
samasATi N/A K Ramaraj karnAtaka dEva gAn
shrI rAghavEndrA N/A Nadopasana Srinivasan karnAtaka dEva gAn
sree chakra peeta nivAsini Amba Venkatalekshmi Mahadevan karnAtaka dEva gAn
sri raja rajeswari amma N/A Thangam Viswanathan karnAtaka dEva gAn
tattara tAni God Madurai N Krishnan karnAtaka dEva gAn
thirukadalurul Amba Jaya Rajamani karnAtaka dEva gAn
un padam paNindiDavE God Neela Ramamurthy karnAtaka dEva gAn
venkata giri vAsA N/A K Ramaraj karnAtaka dEva gAn