KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
mannan kaNNan N/A Madurai G.S.Mani brindAvana sArangA
pArttu paravashamAnEn N/A Madurai G.S.Mani brindAvana sArangA
shrngAra shrInivAsA N/A Madurai G.S.Mani brindAvana sArangA
thOraNappanthalilE pAndiyan Amba Madurai G.S.Mani brindAvana sArangA