Ambattur Sri.P.K. Rajagopala Iyer
A.V.Krishnamacharya
Achyutha Dasar
Agathiampall Krishnamoorthy
Akkarai S Sornalatha
Alleppey Haridas
Ambasamuthiram Subbarayasamy
Ambi Dikshithar
Ambujam Krishna
Ambujam Vedantham
Ambujam Velayudham
Amrithrai Maharaj
Anai Vaidhyanatha Iyer
Anand Vasudevan
Anayampatti C.N.AadisEsha Iyer
Andavan Picchai
Annaswami Sasthry
Appadurai