Composer Swarna Venkatesa Dikshithar Deity Navagraha - guru Navagraha - guru
Keerthana Paripurna Kataksham Language -------
Raga reethigowLa Thala misra chAppu