Composer Ganapathi Sachchidananda Deity Navagraha - surya Navagraha - surya
Keerthana bhAskaram saptAsvarUdham Language Sanskrit
Raga kalyANi Thala misra chAppu
LYRICS SECTION