Composer Jaya Rajamani Deity Navagraha - kethu Navagraha - kethu
Keerthana vedha sastharathil Language Tamil
Raga shanmukhapriya Thala Adi