Composer Mysore Vasudevachar Deity Rama Rama
Keerthana nIkentani danya Language Telugu
Raga bhavapriya Thala khanda triputa
LYRICS SECTION