Composer Mysore Vasudevachar Deity Guru - RaghavEndra Guru - RaghavEndra
Keerthana guru rAghavEndram Language Sanskrit
Raga kAmbhOji Thala khanda triputa
LYRICS SECTION