Composer Mysore Vasudevachar Deity Venkatesa Venkatesa
Keerthana brOvarAdA shrI venkatEsha Language Telugu
Raga varuNapriya Thala Adi
LYRICS SECTION