Composer Meenakshi sutha Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana bAla gaNapathim bhajEham Language Sanskrit
Raga mOhanam Thala rUpakam
LYRICS SECTION
VIDEOS