Composer Annamacharya Deity Narayana Narayana
Keerthana AdipuruShA akhilAntaranga Language Sanskrit
Raga sindhu bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION
VIDEOS