Composer Sant Thukkaram Deity Panduranga Panduranga
Abhang jnAniyAcha rAjA guru Language Marathi
Raga sunAdavinOdini Thala Adi