Composer Walajapet Venkatramana Bhagavatar Deity Rama Rama
Swarajathi rAma ragukula (swarajathi) Language Sanskrit
Raga kEdAra gowLai Thala rUpakam
LYRICS SECTION