Composer Thyagaraja Swamigal Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana abishTa varadha Language Telugu
Raga hamsadhwani Thala Adi
LYRICS SECTION