Composer Ramanathapuram Srinivasa Iyengar Deity N/A N/A
Thillana sumachara janaka (thana thillAnA) Language Telugu
Raga panthuvarALi Thala rAgavardhani
LYRICS SECTION