Composer Dhandapani Desikar Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana Anai mughattOnE Language Tamil
Raga dEva manOhari Thala Adi
LYRICS SECTION