Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana uragarAja maNi Language Kannada
Raga pasupathipriya Thala Adi
LYRICS SECTION