Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana shrI trayImurtE Language Sanskrit
Raga jaya nArAyaNi Thala rUpakam
LYRICS SECTION