Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana shrI cakrapura vAsini Language Sanskrit
Raga gamanAshrama Thala Adi
LYRICS SECTION