Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity Devi - Saraswathi Devi - Saraswathi
Keerthana saraswathi dhEvi Language Sanskrit
Raga saraswati manOhari Thala rUpakam
LYRICS SECTION