Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana sahasrashIrshha Language Sanskrit
Raga suddha laLitha Thala khanda jhampa
LYRICS SECTION