Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana kALarAthri Language Sanskrit
Raga UrmikA Thala Adi
LYRICS SECTION