Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana jagadgurO Language Sanskrit
Raga gOpikA vasantham Thala rUpakam
LYRICS SECTION