Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana idhi vELa Language Telugu
Raga kOkila bhAshini Thala sankeerNa jAthi rUpakam
LYRICS SECTION