Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana garuDa vAhana Language Sanskrit
Raga garuda dhvani Thala rUpakam
LYRICS SECTION