Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana bhargam pashupatim Language Sanskrit
Raga jingaLa Thala misra chAppu
LYRICS SECTION