Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana apavarga pradam Language Sanskrit
Raga pasupathipriya Thala Adi
LYRICS SECTION