Composer Harikesanallur Muthiah Bhagavahar Deity N/A N/A
Keerthana anEkAtmanE Language Sanskrit
Raga vijayanAgari Thala Adi
LYRICS SECTION